Hva innebærer de ulike risikonivåene?

Du får presentert planens risikonivå når du går gjennom registreringen. Det forteller noe om hvor store svingninger du kan oppleve i utviklingen av sparepengene dine.

Risikonivåene vi bruker i Kron beskrives med sju trinn fra "svært lav risiko" til "høy risiko". "Høy risiko" vil ha høyere svingninger enn "svært lav risiko", men også høyere forventet utvikling. Det betyr at høyere risikonivå gir bedre forventet utvikling.

Som du kan se under beskrivelsen av hver enkelt fondspakke , vil et høyere risikonivå tilsvare en større andel aksjefond kontra rentefond. Fordelingen gjøres slik:

Risikonivå

Andel aksjefond

Andel rentefond

Høy

100 %

Medium pluss

90 %

10 %

Medium

75 %

25 %

Medium minus

60 %

40 %

Lav pluss

50 %

50 %

Lav

35 %

65 %

Svært lav

20 %

80 %

Risikonivået vi anbefaler deg vil være basert på din målsetting og risikovilje. Du kan endre risikonivået ved å endre svarene dine. Vi anbefaler likevel at du svarer så ærlig som mulig slik at planen står i stil med din situasjon. Hvis du er usikker på hva som passer deg, kan du gjerne ta kontakt med oss på chatten.