Investering i Kron

Lurer du på noe relatert til investering, da vil du nok finne svaret her

Ja, Kron kan handle på vegne av deg. Når du blir kunde hos Kron, signerer du en avtale om porteføljeforvaltning. Denne avtalen gir Kron tillatelse til å kjøpe, selge og bytte investeringer på dine vegne, uten at du må signere en kjøps- eller salgsblankett for hver handel. Vi investerer alltid i henhold til din spareplan som du har satt opp.

I avtalen presiserer vi hvordan vi styrer dine investeringer hos Kron og hvilke begrensninger som gjelder. Vi kjøper for eksempel aldri for mer enn du har valgt å sette inn hos Kron.

Avtalen gir oss også mulighet til å åpne og stenge investeringskontoer på dine vegne. Dette betyr at dersom vi mener det er mer lønnsomt å ha dine midler på en aksjesparekonto, vil vi åpne dette for deg og flytte midlene over.

Slik kan du la oss sette dine sparepenger i arbeid mens du kan slappe av og bruke tiden på andre ting.

Ja, om du ikke ønsker at vi velger fond for deg, så kan du velge fond selv. I fondslisten kan du se hvilke fond vi tilbyr.

Vi tilpasser Kron-kontoen til risikonivået i spareplanen din på flere måter. Generelt for alle risikonivåer, så forsøker vi å ikke ta mer risiko enn nødvendig for å oppnå forventet avkastning.

Ved lavere risikonivåer vil vi inkludere en større andel av fond med lav risiko. Dette kan både gjøres ved bruk av obligasjonsfond eller ved bruk av aksjefond med lav risiko. Aksjefond med lav risiko er fond som satser på defensive aksjer som har lave svingninger.

Å investere penger i aksjer og fond er alltid forbundet med noe usikkerhet. Dette vil si at investeringene kan gå både opp og ned. Derfor kan man potensielt tape penger. Det er fire faktorer som påvirker sjansen for dette:

  • Risiko
  • Tidshorisont
  • Mentalitet
  • Valg av investeringer

Risiko er knyttet til hvor ustabil en aksje kan være. Det å spre risikoen for din plan, handler derfor om å ikke putte alle eggene i én kurv. I Kron sprer vi derfor investeringene dine slik at du får en god spredning av risiko.

Hvilken tidshorisont en har planlagt for sin investering påvirker også hva slags forventning man har til utviklingen av sin investering. Dersom man trenger pengene i løpet av kort tid, vil det beste kanskje være å ha pengene i banken eller på vår Rentefondskonto . Kron tilbyr alternativer til både deg med kort, medium og lang tidshorisont, slik at risikoen er tilpasset din sparehorisont.

Mentalitet er en viktig faktor for å unngå tap ved investering. Investeringer svinger i både positiv og negativ retning. Dersom du klarer å holde hodet kaldt og sitte igjennom de dårlige periodene, vil resultatet ofte bli positivt etter hvert. Kron skal være en hjelpende hånd gjennom de dårlige periodene. Du vil få forklaringer når det skjer negative hendelser i markedet og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg å holde deg til planen. Hvis du blir veldig usikker, kan du alltid ta kontakt med en av våre rådgivere på chatten.

Man kan unngå å tape penger ved å ha de beste investeringene til den laveste kostnaden. Det er også viktig at sammensetningen står i stil med din tidshorisont og risikotoleranse. I Kron setter vi sammen en plan som er tilpasset dette. Vi leter alltid etter de beste investeringene og går i bresjen for at kostnaden alltid kan bli lavere.

I Kron jobber vi hele tiden med å finne de beste investeringene. Som regel bruker vi fond til å sette sparepengene dine i arbeid.

Alle fond blir valgt med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning for den risikoen vi tar. En avkastning på ti prosent, der du har satset både hus og hjem, er ikke samme avkastning på ti prosent fra en fornuftig og spredt portefølje. En viktig del av vår tilnærming er derfor å gruppere fond sammen for å oppnå den store fordelen fra spredning av usikkerhet.

Vi ser på de harde fakta i fondene vi velger, som for eksempel avkastning og kostnader. Vi vurderer også andre faktorer som hvilke personer som står bak og hvordan de jobber. Fond kan ofte prestere bra i en periode, for så å prestere dårlig. Vi følger opp fondene regelmessig og bytter ut investeringer som presterer dårlig med noe bedre som faktisk fungerer.


Kron endrer dine investeringer dersom det er behov for det. Med andre ord vil vi i Kron ikke gjøre unødvendige endringer. Endringer kan bli nødvendige dersom eksempelvis noen enkelte investeringer presterer dårlig, det finnes bedre investeringsalternativer eller hvis et marked generelt faller ganske mye.

Vi rebalanserer kundenes investeringer i hvert kvartal. Dette innebærer at vi selger litt av investeringene som har gått opp, og kjøper litt i investeringer som har gått ned. På denne måten sikrer vi at sammensetningen står i stil med planen for sparepengene dine.

Kron investerer blant annet i fond, og passer alltid på at du har de fondene som er best for deg. I fondene jobber det dyktige mennesker som igjen jobber for å plukke ut de beste investeringene.


En ETF (exchange-traded fund) er et børsnotert fond. Det finnes ETF-er som følger et spesielt marked (indeks), en råvare eller en sammensetning av ulike markeder. Dette kan både gjøres passivt som et indeksfond eller aktivt ved at en forvalter velger sammensetningen. ETF-er blir kjøpt og solgt på lik linje som aksjer, og det vil derfor skje løpende prisendringer i løpet av en dag. Utover dette er en ETF som et helt vanlig fond, som investerer penger fra investorer i henhold til fondets strategi.

Enkelte av fondene i våre fondspakker er ETF-er. Om du ønsker en fullstendig oversikt over hvilke ETF-er vil tilbyr, kan du se etter fond merket med ETF i fondslisten . De fleste ETF-ene vi tilbyr leveres av iShares (BlackRock), som er verdens største leverandør av ETF-er.

Flere kategorier