Hva skjer med honorar og returprovisjoner når jeg kun har ett fond?

Når du kun har ett fond i Kron, har du en kontrakt for ordreformidling. Dette betyr at du bestemmer ordrene i det ene fondet ved å gjøre et innskudd eller et uttak.

For å kunne handle inn for penger som kommer fra restebeløper ved handel, returprovisjoner eller bonuser, må vi generere ordre for deg i fondet ditt. Dette gjør vi automatisk for deg, slik at pengene ikke blir stående på kontoen din hos Kron uten å være investert.

Når vi trekker kostnader, gjør vi dette ved at vi tar over andeler fra deg til en verdi av kostnaden for den måneden. Deretter selger vi det på vår side for å dekke kostnaden du skal betale.