Hvor ofte rebalanserer Kron?

Kron rebalanserer som regel investeringene dine årlig, men kun hvis det er behov for en rebalansering. For at vi skal mene at det skal være behov, må avviket på et fond være over 5 %. Eksempelvis om du har 20 % vekt i et fond, vil vi ikke rebalansere før vekten har gått over 21 %. Videre rebalanserer vi heller ikke dersom du ikke vil få minst en salgsordre på 12 kr, eller to på 6 kr. Dette er fordi vi minst trenger 10 kr for å kunne kjøpe fond igjen for deg.

Du kan også få rebalanseringer utenom den årlige, og det skjer når avviket blir for stort i din plan. Dersom forholdet mellom aksjer/renter går over 15 % fra opprinnelig plan, eller et fond avviker med mer enn 25 % fra tiltenkt vekt, blir du automatisk rebalansert. Eksempelvis om du har 50 % renter og 50 % aksjer, vil vi rebalansere når forholdet når 57,5 %/42,5 %. Eller om du eksempelvis har 10 % vekt i et fond, og vekten går over 12,5 % eller under 7,5 %.

Vi kan også gjøre ekstraordinære rebalanseringer når det oppstår behov. Det kan være når vår investeringssjef ser at det kan være fornuftig grunnet forhold i markedet som for eksempel at man ser at det er fornuftig å komme tilbake til opprinnelig plan raskere. Du kan også trigge rebalanseringer ved å endre din plan, og det vil bli rebalanseringer dersom Kron foretar endring i fondspakken du har valgt. I tilfellene over gjelder også det at ordene må bli store nok til å nå minstetegning på 10 kr.

En viktig ting å ta med seg er at du effektivt rebalanseres også når du gjør innskudd. Da gjør vi ikke salg, men kjøper fond med et mål å komme nærmest mulig din valgte investeringsplan.