Hvordan beregner dere forventet utvikling?

Kron beregner forventet utvikling ved å se på hvordan utviklingen for lignende planer har vært tidligere hensyntatt rentenivået. Du kan finne forventet utvikling på din nettportal i Kron og din foreslåtte plan. Planen regner også med din spareavtale.

Nedenfor ser du hvordan forventet utvikling er for en Kronkonto med innskudd på 1.000.000 kr uten spareavtale. Risikonivået på denne Kronkontoen er medium.

Dårlig

Forventet

God

5 år

1.105.000

1.480.000

1.980.000

10 år

1.455.000

2.200.000

3.315.000

15 år

1.965.000

3.260.000

5.385.000

20 år

2.695.000

4.830.000

8.635.000

Sannsynligheten for at utviklingen blir bedre eller dårligere enn "Dårlig" og "God" er mindre enn 3%.