Hvordan finner Kron investeringene dere anbefaler?

I Kron jobber vi hele tiden med å finne de beste investeringene. Som regel bruker vi fond til å sette sparepengene dine i arbeid.

Alle fond blir valgt med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning for den risikoen vi tar. En avkastning på ti prosent, der du har satset både hus og hjem, er ikke samme avkastning på ti prosent fra en fornuftig og spredt portefølje. En viktig del av vår tilnærming er derfor å gruppere fond sammen for å oppnå den store fordelen fra spredning av usikkerhet.

Vi ser på de harde fakta i fondene vi velger, som for eksempel avkastning og kostnader. Vi vurderer også andre faktorer som hvilke personer som står bak og hvordan de jobber. Fond kan ofte prestere bra i en periode, for så å prestere dårlig. Vi følger opp fondene regelmessig og bytter ut investeringer som presterer dårlig med noe bedre som faktisk fungerer.