Hvordan fungerer sparetesten til Kron?

Krons sparetest

Sparetesten til Kron skal gi deg indikasjoner på flere punkter:

  • Hvor mye burde du øke/redusere din sparing i fond?
  • Hvor mye burde du totalt ha i fond?
  • Hvor mye burde du totalt ha på bankkonto?
  • Hvor mye burde du redusere gjelden din med?
  • Hvor mye sparer personer med lignende inntekt og alder som deg?

Spørsmål

Når du svarer på spørsmålene i sparetesten, er det viktig at du svarer så ærlig som mulig. Hvis du overdriver eller underdriver på noen av svarene dine, vil resultatene ikke passe like godt til din situasjon. Under finner du noen nyttige definisjoner slik at du svarer mest mulig korrekt:

Aksjer/fond: Dette er aksjer og fond du har muligheten til å selge og få ut til din bankkonto. Ikke ta med pensjonssparing fra jobben, IPS eller fripoliser.

Bolig: Skriv inn hvor stor verdi du tror du har i eiendom. Ta med sekundærboliger, hytter og fritidsboliger. Dersom du fortsatt sparer i BSU, kan legge til denne verdien også.

Gjeld: Ta med alt av gjeld du har, også studielån.

Forbrukslån: Dette definerer vi som gjeld med over 7 % rente.

Innkjøp i år: Dette er beløp du må ta fra sparingen din for å gjøre innkjøp. Hvis du kan dekke disse kjøpene med lønnen din, anbefaler vi at du holder dette utenfor denne kategorien.

Inntjening før skatt: Ta med alt du tjener, også fra utleie av bolig og andre småjobber.

Bankkonto: Ta med penger du har mulighet til å ta ut av bankkontoen.

Resultater

Når du har tatt sparetesten, får du opp noen resultater. Under forklarer vi litt mer hva de ulike tallene betyr:

Fond: Under fond vil du se hvor mye vi anbefaler at du totalt har i fond/investeringer, samt hvor mye du burde øke/redusere dagens sparing. Hvis du får tips om å redusere investeringen, vil tallet være rødt. Da anbefales det at dette enten brukes til å nedbetale lån eller settes trygt på bankkonto.

Gjeld: Vi anbefaler deg alltid å nedbetale forbrukslån, så dersom du har dette, vil du alltid få dette rådet. Det er fordi forbrukslån har en høyere rente enn forventet utvikling i investeringer på lang sikt. Hvis du får anbefalt å nedbetale langsiktig gjeld, er dette fordi den er høyere enn 5 ganger inntekt eller 75 % av verdien du har i bolig. Vi anbefaler på generell basis ikke å nedbetale studielånet. Så hvis du kun har dette, kan du fint beholde dette uten å bekymre deg.

Anbefalt beløp på bankkonto: Sier hvor mye vi synes du burde ha i buffer, samt til å dekke det du eventuelt skal kjøpe innen kort tid.

Anbefalt min. sparing: Sier hvor mye andre med din alder og inntekt sparer i måneden. Denne sparingen kan både gå inn til konto og til fond.

Sparetesten er ikke en fasit

Sparetesten skal være en indikasjon på hva du burde gjøre. Vi er alle forskjellige og har ulike behov. Blir du derfor veldig overrasket, kan det være at indikasjonen ikke passer deg. Ta gjerne kontakt med oss på chatten for å få flere tips og råd før du gjør store endringer i din økonomi.

Vi ser ikke hva du har svart fra chatten, så send oss gjerne et skjermbilde av resultatene dine og fortell oss om din situasjon. Så skal vi utfylle svarene testen gir og hjelpe deg til å finne en god løsning.