Hvordan har Kron laget fondspakkene?

Kron lager fondspakkene for deg ut fra hva du svarer i rådgivningsprosessen. I denne prosessen kartlegger vi din erfaring, finansielle situasjon, risikovilje, ønsket tema og formål. Alle disse punktene hjelper oss til å forstå din situasjon bedre, slik at vi kan anbefale deg en god plan.

I planen får du en oppsummering av dine valg. Disse kan du gå tilbake og endre hvis du har lyst. Du kan teste ulike første innskudd og månedlige innskudd. Vi viser hvordan utviklingen endrer seg om du øker eller reduserer innskuddet.

Du får anbefalt et risikonivå i planen din. Dette kan variere fra svært lavt til høyt (20 % aksjer til 100 %). Dette forteller deg hvor mye sparepengene kan svinge i verdi. Samtidig betyr et høyere risikonivå at forventet utvikling blir bedre.

Måten vi finner dette på, er å se på ditt formål og din risikovilje. Formålene har ulike sparetider tilknyttet seg. Desto lengre sparetid, desto høyere risikonivå anbefaler vi. Allikevel er det ikke sikkert at du er komfortabel med ujevn utvikling på sparepengene, så derfor spør vi også om risikovilje. Hvis du for eksempel blir redd av negative avisoverskrifter, tar vi ned risikonivået. Dette skal bidra til at du skal klare å følge planen vi har laget for deg.

Ønsker du å velge fond selv og lage din egen pakke, kan du velge å gjøre dette også.