Hvordan kan jeg endre min spareavtale?

I appen kan du trykke på Invester -> Spareavtaler -> Endre. Deretter velger du nytt beløp, trekkdato og konto pengene skal trekkes fra. Endringer må til slutt signeres med BankID. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen fra Hjem-siden og trykke på Spareavtale derfra.

På nettsiden går du fram på omtrent samme måte. Etter å ha logget inn, trykker du på "Innskudd og uttak" -> Spareavtale -> Endre. Deretter velger du nytt beløp, trekkdato og kontonummer pengene skal trekkes fra. Endringer må til slutt signeres med BankID. Du kan også gå inn på den aktuelle kontoen fra Hjem-siden og trykke på Spareavtale derfra.

Ønsker du å stoppe spareavtalen - enten midlertidig eller permanent - trykker du på "Stopp avtale". Vær obs på at beløpet fortsatt vil bli stående i menyen, men nå i grått. Dette betyr at spareavtalen ikke er aktiv. Aktive spareavtaler er grønne.

Endringen av trekkdato bør gjøres innen 24 timer før den aktuelle trekkdatoen, for å sikre at du blir trukket allerede inneværende måned.