Hvordan sikrer dere mine personlige opplysninger?

Kron er pliktig til å behandle alle personopplysninger konfidensielt, slik at ingen andre utover ansatte i Kron får kjennskap til informasjonen vi mottar.

Personopplysninger er all informasjon og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Kron innhenter slik informasjon i henhold til personopplysningslov- og forskrift. Dette omfatter først og fremst informasjon om kundenes finansielle situasjon, kunnskap og erfaring med investeringer samt holdning til risiko. Dette er nødvendig for at Kron skal kunne yte investeringsrådgivning og oppfylle selskapets avtaleforpliktelser.

Kron er i tillegg pliktig til å ta opp alle telefonsamtaler mellom Kron sine kunder og selskapets ansatte. Innsyn i dette kan fås ved å ta kontakt med kundeservice.

Selskapet oppbevarer opplysningene så lenge de er relevante for rådgivningssamarbeidet. Personopplysningene vil deretter slettes, med mindre det foreligger lovbestemt plikt til oppbevaring.

Les mer i Kron sin personvernerklæring .