Hvorfor spør dere om inntekt, sparepenger og gjeld?

Vi spør om inntekt, sparepenger og gjeld for å få en bedre oppfatning av din økonomiske situasjon. På den måten vil vi oppnå et bedre utgangspunkt når vi setter opp en personlig spareplan til deg.

Informasjonen om dine sparepenger blir blant annet brukt til å illustrere hvordan ulike sparebeløp kan utvikle seg om du investerer i Kron. Du kan velge å kun sette inn deler av disse når du aktiverer kontoen din.

Oppgitt inntekt blir brukt til å anbefale et spesifikt sparemål for deg.

Informasjon om gjeld brukes blant annet til å fraråde deg å investere dersom gjelden din er for høy i forhold til dine sparepenger og inntekt.