Hvorfor spør dere om investeringserfaring?

Alle har ulik erfaring med fond eller investeringer. For å kunne gjøre kommunikasjonen enklere for deg, velger vi å tilpasse vårt språk på bakgrunn av din investeringserfaring. Dette er derfor det første spørsmålet du må besvare når du går gjennom vår rådgivningsprosess.

Mange finansielle aktører bruker ofte vanskelige og uforståelige ord og uttrykk. Ofte blir man sittende igjen etter et møte og lure på hva alt egentlig betydde. I Kron har vi valgt å forby oss selv å bruke avanserte finansielle begreper eller «finansk». Vi vet samtidig at det er noen som ønsker at vi bruker finansielle termer. Vi spør derfor om din erfaring, slik at vi kan tilpasse vårt språk.

I møte med vår kundeservice vil kommunikasjonen bli tilpasset din erfaring. Vi ønsker også å tilpasse hvordan vår rådgivningsprosess og kontovisning blir. Du kan selvfølgelig endre dette selv i etterkant.

Den andre grunnen til at vi spør om erfaring, er at det er lovpålagt i forbindelse med investeringsrådgivning. Vi må klassifisere alle kunder som enten profesjonell, kvalifisert motpart eller ikke-profesjonell. Dette styrer hvilken beskyttelse du har som investor.

I Kron klassifiserer vi uansett alle kunder som ikke-profesjonell. Dette er kun en fordel, fordi det betyr at du som kunde har høyeste investorbeskyttelse.