Hvorfor spør dere om jeg er en politisk eksponert person, skattepliktig til andre land og hvor sparepengene mine kommer fra?

Dette er opplysninger vi er pålagt å innhente for å forhindre hvitvasking av penger. Under forklarer vi litt mer om hvert enkelt punkt.

Politisk eksponert person

Dette gjelder de som på nåværende tidspunkt eller i løpet av det siste året har hatt et høytstående offentlig verv eller stilling. Eller om man er et nært familiemedlem eller medarbeider med noen som har eller i løpet av det siste året har hatt et høytstående offentlig verv eller stilling.

En politisk eksponert person kan være utsatt for bestikkelser eller andre hendelser. Vi vil derfor følge opp innskudd og uttak ekstra nøye for deres egen sikkerhet.

Skattepliktig til andre land

Vi spør om dette fordi vi er pliktig å melde inn beholdninger til personer som er skattepliktig til andre land. Dette er for å sikre at vi ikke bidrar til skatteunndragelse.

Hvor kommer sparepengene dine fra?

Dette er et spørsmål vi stiller for å forhindre hvitvasking av penger. Vi må derfor vite hvordan du har fått sparepengene dine.