Hvorfor spør dere om risiko?

Når du går gjennom vår rådgivningsprosess, vil du bli stilt spørsmålet "Hvordan reagerer du om pengene faller i verdi?"

Du får da muligheten til å velge mellom: «Jeg blir redd», «Jeg blir urolig», «Jeg beholder roen» og «En utmerket mulighet». De ulike alternativene har risikonivåer tilknyttet seg som varierer fra svært lav til middels høy risiko.

Svarene dine på dette spørsmålet, kombinert med formålet ditt, vil avgjøre hvilken sammensetning av investeringer og risikonivå vi anbefaler deg.

Et formål, som for eksempel pensjonssparing, vil i seg selv være en grunn til å anbefale en portefølje med risikonivå medium pluss. Allikevel vet vi av erfaring at alle takler risiko på ulik måte. Det er her ditt svar på spørsmålet om hvordan du reagerer på avisforsiden spiller inn. Dersom du blir redd eller urolig av slike avisforsider, tilsier det at risikoen burde være lavere, slik at du klarer å holde deg til planen. Vi tilpasser da din portefølje slik at den både står i stil med ditt formål og din risikovilje.