Inngår innskuddet mitt i Kron i grunnlaget for formuesskatt?

Det kommer an på hvor du har investert sparepengene dine.

Svaret er nei hvis du sparer i Individuell Pensjonssparing (IPS). Beholdningen på en IPS vil ikke bli tatt med i beregningen av formuesskatt. Det samme gjelder for egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis. Les mer om IPS her .

Andre innskudd vil inngå i beregningen av formuesskatt. For innskudd i rentefond vil 100 % av markedsverdien inngå i grunnlaget for formuesskatt.

For innskudd i aksjesparekonto vil derimot 65 % av markedsverdien inngå i grunnlaget for formuesskatt. For 2023 har regjeringen forslått å øke dette til 80 %.

Hos Kron vil alle aksjefond som består av 80 % aksjer eller mer settes automatisk på en aksjesparekonto (ASK) uten ekstra kostnad. Les mer om ASK her .