Kan jeg gjennomføre rådgivningsprosessen på nytt?

Ja!

Du kan endre formål, risiko og tema selv hvis livssituasjonen din er endret og du vil gjøre forandringer. Vi anbefaler riktignok kun å gjøre endringer maksimum én gang i året, fordi for hyppige endringer kan føre til dårligere utvikling. Dette skyldes at vi må selge og kjøpe investeringer hver gang du endrer.

Hvis du vil gjøre endringer, kan du gjøre det enten via nettside eller app. Du trykker på den aktuelle kontoen, før du blar ned og velger "Endre investeringer". Da tas du gjennom prosessen på nytt.