Når får jeg kurser?

På innskudd får du normalt kurs dagen etter at pengene kommer inn til oss. Avvik skyldes som regel at fondet vi kjøper til deg gir kurs dagen etter.

På salg vil vi normalt selge dagen etter at du gjør uttaket. Her kan det komme avvik om du har fond i kjøpsprosesser eller fondet stiller senere kurs. Skal du være helt sikker på kurs neste dag, burde du legge inn uttaket før kl. 17:00.


Ved bytte av investeringsplan vil vi sende nødvendige salg dagen etter du har registrert byttet. Salgene får normalt kurs samme dag som vi sender dem, men dette kan avvike hvor fondet får kurser påfølgende dag (eksempel på dette er blant annet Kron Indeks Global). Vi sender kjøpene i byttet så snart vi har mottatt alle oppgjør for fondene, dette tar normalt 2-4 virkedager. Kjøpene i byttet vil normalt få kurs samme dag som de sendes fra oss med mindre fondene som skal kjøpes gir kurs påfølgende dag.