Når trekkes månedlig sparing?

Når du oppretter en månedlig spareavtale, blir datoen for første trekk automatisk satt til dagen etter. Om du ikke velger en annen dato, vil beløpet trekkes på denne datoen hver måned.

For å endre trekkdato i appen, trykker du på knappen i midten nederst som heter Innskudd og så Spareavtaler. Her vil du se dine aktive spareavtaler. Trykk på den du vil endre, velg ønsket trekkdato, gå til oppsummering og signer med BankID.