Når trekkes månedlig sparing?

Når du oppretter en månedlig spareavtale blir datoen for første trekk automatisk satt til dagen etter. Om du ikke velger en annen dato, vil beløpet trekkes på denne datoen hver måned.

For å endre trekkdato i appen trykker du på knappen i midten nederst som heter innskudd og velger "Spareavtaler". Her vil du se din aktive spareavtale med en knapp som heter "Endre". Trykk på denne, velg ønsket trekkdato, gå til oppsummering og signer med BankID.