Kan jeg skru av rebalansering når jeg velger fond selv?

Vi rebalanserer fondene du velger til vektene du har satt opp. Dette er ikke mulig å skru av per i dag.