Er du allerede et investor-geni?

Selv Warren Buffett, en av verdens mest kjente investorer anbefaler indeksfond for deg som investerer langsiktig.


Buffett har bygget opp sin formue gjennom strategiske investeringer i selskaper og andre verdier, men i 2007 inngikk han et veddemål for å bevise et sentralt poeng, at det er svært få som har slått markedet over tid. Motstanderen valgte selv hvilke aksjefond å investere i – mens Buffett gikk for et indeksfond.

Essensen av veddemålet dreier seg nemlig om forskjellen mellom indeksfond – såkalte passive fond som forsøker å speile store trender i økonomien – og aktive fond der man investerer aksjene mer … vel, aktivt.


Elleve år senere hadde verdien i indeksfondet vokst med 7,1 prosent årlig, mens de aktive fondene bare hadde vokst med 2,1 prosent.

Indeksfond vs. aktive fond

Det finnes to hovedgrupper av aksjefond. Investorenes penger blir i begge tilfeller investert i aksjer på børsen, de viktigste forskjellene er at …

  • Indeksfond følger en indeks (f.eks. en bestemt børs, en bransje, et geografisk område, eller hele den globale økonomien) og krever derfor lite arbeid. Det gjør at fondene ofte har veldig lave kostnader.
  • I aktive fond sitter det en eller flere forvaltere som aktivt velger ut selskaper på børsen, for å forsøke å slå markedet og oppnå bedre avkastning.

Både indeksfond og aktive fond kan være lure å investere i. Men for langsiktig sparing er det flere grunner til at indeksfond er det smarteste valget for de aller fleste. De har ofte mye lavere kostnader – og det har altså vist seg å være vanskelig å slå markedet over tid.

At det kan funke, beviste Buffett langt på vei ved å «put his money where his mouth is» og utfordre eliten innen forvaltning av fond.

Husk at investering i fond også innebærer risiko

Lavere kostnader

Buffett er opptatt av at vinningen ikke skal gå opp i spinningen.

«Når billioner av dollar forvaltes av Wall Street-folk som tar høye avgifter, vil det vanligvis være forvalterne som høster store gevinster, ikke kundene. Både store og små investorer burde holde seg til lav-kostnads-indeksfond», har han uttalt.

Når eksperter aktivt plukket ut selskaper på børsen, skal de også ha betalt for det. På lang sikt kan det utgjøre et større innhogg i investeringene dine, sammenlignet med et indeksfond som gjerne har lavere forvaltningskostnader. Og siden økonomien forventes å øke mer enn den synker over tid, er sjansene gode for at du vil tjene penger på lang sikt. Selv om det alltid vil kunne svinge underveis.

Enkelt å komme i gang med

Om vi skal forsøke å trekke en slags konklusjon ut ifra Warren Buffetts filosofi, vil det være at indeksfond bør utgjøre en solid «grunnmur» i porteføljen din – enten du er en erfaren investor eller en «fersking». Veddemålet hans viser nemlig noe viktig: Jo lenger tidshorisonten er, desto vanskeligere er det å slå indeksen.

Indeksfond kan også være en god start for deg som er nysgjerrige på investering i fond. Og det er særlig velegnet til pensjon og annen langsiktig sparing for eksempel til barna . En lur strategi kan være å sette størsteparten av sparepengene i indeksfond, og heller sette til side en mindre andel du vil investere mer aktivt og ta større risiko med.

I Krons fondspakker har vi både aktive fond, faktor fond og indeksfond. Indeksfond ligger alltid som et grunnlag i vår fondspakker. Du kan også velge mellom 500 fond på vårt fondsmarked.

Les mer om fond i Kron herBli sjef over pengene dine nå

Last ned Kron-appen til din mobil