Fondsfinans High Yield

7.44%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondsfinans High Yield er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat til høy risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Gjennomsnittlig rating skal etter forvalters vurdering minimum være B. Investeringene omfatter tradisjonelle pantesikrede og usikrede kredittobligasjoner, sertifikater, konvertible obligasjoner, ansvarlige obligasjoner og fondsobligasjoner. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-5 år. Gjennomsnittlig verdiveiet kredittdurasjon for fondet skal ikke overstige fem år. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norge, dvs at minst 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer notert på Oslo Børs eller rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor. Inntil 60% av fondet kan være investert i fremmed valuta, men skal valutasikres i NOK. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Avkastning

Siste 30 dager

0.28%

Siste 6 måneder

6.32%

Hittil i år

7.44%

Siste år

9.44%

Siste 3 år (Per år)

5.17%

Siste 5 år (Per år)

6.01%

Pris

Vis priser med rabatt for
 Akademikerne Pluss
Er du ikke medlem? Meld deg inn her

Pris for fondet

0.45%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.04%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.51%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Tilgjengelig for pensjon

Nei

Obligasjoner

86.75%

Kontanter

8.25%

Annet

5.00%

Selskaper med størst posisjon

 • IOG PLC
  4.93%
 • Cidron Romanov Limited
  4.08%
 • HKN Energy Ltd.
  3.17%
 • Sunborn Gibraltar
  2.82%
 • Okea ASA
  2.67%
 • Color Group AS
  2.42%
 • Mime Petroleum AS
  2.32%
 • Chip Bidco AS
  2.10%
 • Fibo Group AS
  1.96%
 • Dof Subsea08
  1.95%