Fondsfinans High Yield

12.41%
hittil i år

Sammenlign

Dette fondet

Tidsserie

Konsentrasjon

🌶🌶🌶

Type

Rentefond

Bærekraft

🌳🌳🌳

Beskrivelse

Fondsfinans High Yield er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat til høy risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente ved å investere i en bred portefølje av høyrenteobligasjoner hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Gjennomsnittlig rating skal etter forvalters vurdering minimum være B. Investeringene omfatter tradisjonelle pantesikrede og usikrede kredittobligasjoner, sertifikater, konvertible obligasjoner, ansvarlige obligasjoner og fondsobligasjoner. Fondets modifiserte rentedurasjon skal være i intervallet 0-5 år. Gjennomsnittlig verdiveiet kredittdurasjon for fondet skal ikke overstige fem år. Fondet skal hovedsakelig være investert i Norge, dvs at minst 70% av kapitalen skal være investert i rentebærende papirer notert på Oslo Børs eller rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor. Inntil 60% av fondet kan være investert i fremmed valuta, men skal valutasikres i NOK. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Avkastning

Siste 30 dager

-0.01%

Siste 6 måneder

3.91%

Hittil i år

12.41%

Siste år

13.16%

Siste 3 år (Per år)

4.13%

Siste 5 år (Per år)

7.01%

Pris

Pris for fondet

0.45%

Plattformavgift

0.10%

Returprovisjon

0.04%

Totalpris
(Det du betaler årlig)

0.51%

Nøkkelinformasjon

Risiko

4 av 7

Morningstar-rating

3 av 5

Gyldig for aksjesparekonto

Nei

Obligasjoner

90.11%

Annet

5.83%

Kontanter

3.82%

Aksjer

0.24%

Selskaper med størst posisjon

  • IOG PLC
    5.07%
  • Cidron Romanov Limited
    4.78%
  • Siccar Point Energy Bonds PLC
    3.14%
  • Okea ASA
    3.10%
  • FNG Nordic AB
    2.87%
  • Sunborn Gibraltar
    2.57%
  • Norwegian Energy Company ASA
    2.51%
  • Mime Petroleum AS
    2.28%
  • Teekay LNG Partners L.P.
    2.25%
  • Advanzia Bank S.A.
    2.15%

Sektorer

  • Energi
    100.00%

Regioner

  • Norden
    100.00%
  • Nord-Amerika
    0%
  • Latin-Amerika
    0%
  • Europa
    0%
  • Afrika/Midt-Østen
    0%
  • Asia
    0%