Indeksfond

I Kron er det enkelt å komme i gang med investering i indeksfond!

Du kan enten velge fond selv eller kjøpe en tilpasset fondspakke.

Start fondssparing

Indeksfond i Kron

Ulike valg av indeksfond

"Velger du å investere i et indeksfond, er det vanskelig å velge feil. Spesielt hvis du går for et globalt indeksfond. Her investeres pengene dine i tusenvis av selskaper, og sannsynligheten for at alle disse går konkurs samtidig, er svært lav."

Joar Hagatun, investeringssjef i Kron

Les mer om indeksfond i artikkel her

Joar Hagatun, investeringssjef i Kron

“En undersøkelse fra Forbrukerrådet/Finansportalen, viser at globale indeksfond er mest lønnsomt over tid. Disse fondene har lave gebyrer, noe som betyr at du beholder mer av avkastningen selv. I tillegg viser undersøkelsen at aktivt forvaltede norske fond også gir god avkastning over tid..."

Les mer i Forbrukerrådets undersøkelse

«Når billioner av dollar forvaltes av Wall Street-folk som tar høye avgifter, vil det vanligvis være forvalterne som høster store gevinster, ikke kundene. Både store og små investorer burde holde seg til lav-kostnads-indeksfond»

Warren Buffett, investorikon

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer på kron.no/risiko