Hva er innskuddspensjon?

Dersom du har innskuddspensjon, betaler arbeidsgiveren din inn en prosentandel av lønnen din til pensjon. Minimum innbetaling er 2 % av lønnen din, mens maksimumssatsen er 7 %. Tjener du over 7,1 G*, kan arbeidsgiver velge å betale inn opptil 25,1 % av lønnen mellom 7,1 og 12 G.

Innskuddspensjonen havner på en Egen pensjonskonto (EPK) , som du kan velge å flytte hit til Kron.

Innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold kalles Pensjonskapitalbevis (PKB) dersom de ikke er samlet på din EPK, og disse kan du også velge å flytte til oss.

* G = Folketrygdens grunnbeløp. Beløpet fastsettes årlig, og fra 1. mai 2022 er dette 111 477 kr.