Hvor stor bufferkonto burde jeg ha?

Alle har forskjellige behov for lett tilgjengelige penger. Svaret på dette spørsmålet er derfor helt personavhengig. En bufferkonto burde uansett være tilstrekkelig til å dekke kjøp av andre mindre, uforutsette utgifter. Som en tommelfingerregel sier man at en burde ha to månedslønninger som bufferkonto.

Ta gjerne Sparetesten vår og se hva som passer din økonomiske situasjon.

Alle plasseringene i Kron er mulig å ta ut på maksimalt 10 virkedager. Å investere hos Kron begrenser derfor ikke friheten til pengene dine i særlig grad.