Hvordan fungerer fondsvelgeren i pensjon?

Fondsvelgeren som du kan benytte for Egen Pensjonskonto eller Pensjonskapitalbevis gir deg som ønsker å velge fond selv muligheter til dette. Du finner hele fondslisten her .

Fondslisten

Når du kommer inn i fondsvelgeren, blir du presentert for en lang liste med ulike fond. Fondene er delt inn i ulike kategorier og under finner du forklaring på disse:

  • Våre fondspakker

Pakker satt sammen av Kron og som løpende følges opp av oss. Hvis du velger en slik pakke vil Kron bytte fond for deg dersom vi mener de ikke passer lengre. Disse pakkene kan kombineres med egenvalgte fond og da bytter vi ikke de du har valgt selv. Du kan lese om fondspakkene våre her og her .

  • Indeks

Dette er ulike typer indeksfond. Dette er fond som forsøker å kopiere en indeks. Fordelen med slike fond er at de er veldig rimelige.

  • Bransjefond

Dette er fond som investerer i spesielle bransjer, tema eller sektorer. Dette er fond som er dyrere enn indeksfondene og som har høyere risiko. Disse kan både være aktive og indeksfond.

  • Aktiv

Dette er fond som forsøker å slå en indeks, ved at det er en fondsforvalter som forsøker å gjøre smarte valg.

  • Valutasikret

Dette er fond som sikrer seg for valutasvingninger. Disse er alle av typen indeksfond hos oss.

  • Rentefond

Fond som består av renteinvesteringer, som betyr at de låner ut pengene dine til bedrifter. Slike fond har en lav risiko og passer godt dersom du er nær uttaksalder. For dem som vil forsøke å forutse markedsbevegelser, noe vi i utgangspunktet ikke anbefaler, kan de også brukes til å senke risikoen i perioder hvor man tror markedet vil falle.

Vekting av fond

Du kan velge opptil 10 ulike fond slik som du selv ønsker. Deretter går du videre til å gi fondene en vekting. Du må minst ha 10 % i hvert fond og dette er vektene vi justerer etter underveis når innskudd kommer inn og markedet endrer seg.

Du vil få tilbakemelding underveis om vi mener du har valgt for risikabelt, eller om vi er enig i valgene dine. Selvsagt velger du helt selv om du vil høre på oss.

Hvordan vi finner fond til fondsvelgeren?

Fond som ender opp i fondsplattformen må være godkjent i vår investeringskomité. Dette er fordi vi ikke ønsker å slippe inn fond som vi mener ikke er gode nok eller har unødvendig risiko knyttet til seg.

Men er det noen fond du savner, kan du gjerne sende oss en beskjed på chatten, så tar vi dem med i vurderingen.